Satış Sözleşmesi


MADDE 1- TARAFLAR

 

SATICI

Ünvanı               : Alisverisium Sanal Mağ.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adresi                : Hobyar Mh.Ankara Cd.No:75/2 Kat:2 Sirkeci-Fatih / İSTANBUL 34112
Telefon              : (850) 433 36 86
Faks                   : 0(212)511 99 47
E-Posta Adresi   : [email protected]
Web Site adresi : http://www.fotografium.com
Mersis No           : 0053048766800018

ALICI

Adı – Soyadı:  (İnternet sitesi üzerinden sipariş veren kişi kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

 MADDE 2-SÖZLESMENIN KONUSU ve KAPSAMI

 

Isbu Mesafeli Satıs Sözlesmesi (“Sözlesme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi’ne uygun olarak düzenlenmistir. Isbu Sözlesme’nin tarafları işbu Sözlesme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Isbu sözlesmenin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait www.fotografium.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), elektronik ortamda siparisini verdigi özellikleri ve satıs fiyatı asagıda belirtilen ürünün satısı,teslimi ve bedelinin ödenmesine iliskin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Isbu Sözlesme hükümleri, Alıcı’ya tanınan haklar ve yapılan taahhütler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi hükümleri kapsamında tüketici sayılan kişilerle sınırlıdır. Tüketici sayılmayan alıcılar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu Sözlesme’nin tüketici olan alıcılara özel düzenlemeleri dısındaki hükümleri uygulanacaktır.

 

MADDE 3 –SÖZLESME KONUSU MAL VE HIZMETIN TEMEL NITELIKLERI VE FIYATI  (KDV DAHIL)

 

Ürün Adı   -  Adet  -  Birim Fiyatı  - Toplam  TUTAR - Vade farkı -  KDV Dahil TOPLAM

    

 Ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve degistirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli:  TL

Kargo Ücreti:  TL

Ödeme Sekli ve Planı: Kredi Kartı / KDV Dahil  TL

Alınan Vade Farkı:  TL

 

 MADDE 4 - MALIN TESLIMI VE TESLIM SEKLI

 

Sözlesme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüge girmis olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almıs oldugu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmis olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın siparis formunda ve isbu sözlesmede belirtmis oldugu adrese ve belirtilen yetkili kisi/kisilere teslim edilecektir.

 

 MADDE 5 - TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI

  

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karsılanacagını beyan etmisse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; ödemenin gerçeklesmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in siparis edilmesinden itibaren herhalükarda 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan siparis iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

 

MADDE 6 – TEMERRÜT

 

 Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir. Sayet ürün teslim edilir ise Alıcı ürün bedelini derhal Satıcıya öder. Ancak Alıcı’nın temerrüdü sebebiyle borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın bir zararı olusursa Alıcı olusan zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

Alıcı gösterdigi adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın kendisine yapılacagını kabul etmistir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmis kabul edilecektir. Bu nedenle bu halde Satıcı’nın temerrüdünden bahsedilemez.

Ayrıca Sözlesme konusu ürün Alıcı’dan baska bir kisiye/kurulusa teslim edilecek ise bu kisinin/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda aynı adrese ya da Alıcı’nın göstereceği bir baska adrese yapılacak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir.

Satıcı Sözlesme’den kaynaklanan yükümlülügünü yerine getirmesini engelleyebilecek stok tükenmesi,mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulasımın kesilmesi, yangın, deprem,salgın hastalık, sel baskını gibi olaganüstü olaylar nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumları Alıcı'ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

 Alıcı, sözlesmeden dönme (siparişi iptal etme), sözlesme konusu ürünün esit kalite ve fiyatta baska bir ürünle degistirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Alıcı'nın sözlesmeden dönmesi halinde, dönme beyanının Satıcı’ya ulastıgı tarihten itibaren e ödedigi tutar ve onu borç altına sokan her türlü belge on dört gün içinde kendisine iade edilir. Bunun dısında Alıcı, satıcıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olmadıgı gibi, bu durumda Satıcı’nın temerrüdünden de bahsedilemez.

Satıcı haklı bir nedenle Sözlesme konusu ürünün tedarik edilemeyeceginin anlasıldıgı hallerde Alıcı’yı açık ve anlasılır bir biçimde bilgilendirerek onayını almak sartıyla Sözlesme konusu ürün yerine esit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir.

  

MADDE 7 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERI

 

Alıcı, Sözlesme konusu ürünün temel nitelikleri, satıs fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ve cayma hakkına iliskin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüstügünü ve bu bilgiler kapsamında sözlesme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdigi adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli siparis teyidini verdigini kabul ve beyan etmistir.

Alıcı, Tüketici sıfatıyla talep ve sikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletisim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sagladıgı kanallarla ulastırabilir. Alıcı, isbu Sözlesme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözlesmenin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparisi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ve teslimat fiyatı bilgilerini de dogru ve eksiksiz olarak edindigini teyit etmis olur. Alıcı’nın, Sözlesme konusu

Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmus, kırık, ambalajı yırtılmıs vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo sirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo sirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve saglam oldugu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumlulugu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmis olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı tercih edecegi ödeme yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirildigini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okudugunu ve anladıgını kabul ve beyan eder.

Alıcı, www.fotografium.com internet sitesinde “teshir” ya da “outlet” oldugu belirtilen bir ürünü satın alması halinde, sözlesme konusu teshir ya da outlet ürünün, ambalajının hasarlı olabilecegini, hiç ambalajı olmayabilecegini; üründe teshir ya da outlet olması sebebiyle çizik veya ufak hasar ve/veya ayıpların olabilecegini; Satıcı’nın teshir veya outlet ürünlerdeki bu nevi hasar, ayıp ve/veya çizikler, ambalaj kusurları veya eksik aksesuar sebebiyle herhangi bir sorumlulugu olmadıgını; teshir veya outlet ürünü satın almakla bu üründen faydalanmayı veya ürünün ekonomik degerini azaltabilecek ufak çizik ve hasarları önceden

kabul ettigini; teshir ürünlerinde ufak ayıpların bulunması halinde bu ürünlerle ilgili garanti hükümlerinin tatbik edilmeyecegini kabul eder. 

 

MADDE 8 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

 

Satıcı, Sözlesme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olaganüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözlesme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan baska bir kisiye teslim edilecek ise, teslim edilecek

kisinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 9 – TÜKETICI OLAN ALICININ CAYMA HAKKI

 

 Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldıgı malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde bildirmek sureti ile cayma hakkına sahiptir. Satıcı veya saglayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandıgına iliskin bildirimin kendisine ulastıgı tarihten itibaren on

dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri

iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya saglayıcı malı kendisinin geri alacagına dair bir teklifte

bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandıgına iliskin bildirimi yönelttigi tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya saglayıcıya ya da yetkilendirmis oldugu kisiye geri göndermek zorundadır.

Cayma hakkı bildirimi ve sözlesmeye iliskin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması sarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a) Alıcı’ya veya onun bildirdigi yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kisiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.
 2. b) 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödedigi sekilde iade edilir. Ürün, Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmis olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı iade edilmezse Satıcı KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri Alıcı’ya iade edilecek bedelden mahsup edecektir. Iade kargo bedeli ürünün Alıcı tarafından, Satıcı tarafından Üyelik

Sözlesmesinde belirtilen tasıyıcı aracılıgıyla gönderilmesi halinde Satıcı’ya aittir. Siparis onayı verildikten sonra, malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

Alıcı, cayma süresi içinde malı, isleyisine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir sekilde kullandıgı takdirde meydana gelen degisiklik ve bozulmalardan sorumlu degildir. Ancak deger azalması veya iadenin imkansızlasması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın degeri veya degerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sözlesme geregince Satıcı'nın bedel iadesi yapacagı durumlarda, iadenin yapılacagı banka hesabı, ürün bedelinin ödendigi hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartının kapatılmıs/degistirilmis ve/veya herhangi bir sebeple islemez olması nedeniyle Satıcı’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Alıcı, Satıcı'ya bizzat yazılı olarak basvurarak parayı teslim almak zorundadır. Alıcı böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamayacagı gibi, bedel iadesinin baska bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip degildir.

Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata olusması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar Satıcı tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karsılasılması durumunda, siparis gerçeklesmis ve tutarı Alıcı’nın kredi kartından Alıcı’nın ödedigi sekilde (veya havale ile) alınmıs olsa dahi, Satıcı sözlesmeyi (siparisi) iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. Iadesi gerçeklestirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı

veren/hesabın ait oldugu kurulusun yükümlülügünde olup, olusabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa kosullarına baglı olarak gerçeklesen artıs ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat degisiklikleri bu düzenlemenin kapsamında degildir.

 

MADDE 10- TICARI SATISTA SIPARIS IPTALI 

Tüketici olmayan Alıcı’lar tarafından birden fazla ürüne iliskin yapılan alımlarda siparis gerçeklesmis ve tutarı Alıcı’nın kredi kartından Alıcı’nın ödedigi sekilde (veya havale ile) alınmıs olsa dahi, Satıcı herhangi bir sebep belirtmeksizin sözlesmeyi (siparisi) veya siparisten bir kısmını teslimat gerçeklesmeden önce iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. Iadesi gerçeklestirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait oldugu kurulusun yükümlülügünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadır.

 
MADDE 11 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAGI HALLER

 

Tüketici asagıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara baglı olarak degisen ve satıcı veya saglayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere iliskin sözlesmeler,
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kisisel ihtiyaçları dogrultusunda hazırlanan mallara iliskin sözlesmeler,
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine iliskin sözlesmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmıs olan mallardan; iadesi saglık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine iliskin sözlesmeler,

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karısan ve dogası geregi ayrıstırılması mümkün olmayan mallara iliskin sözlesmeler,
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmıs olması halinde yeniden satışa müsait olmayan ve maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine iliskin sözlesmeler,
 3. f) Abonelik sözlesmesi kapsamında saglananlar dısında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine iliskin sözlesmeler,
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, esya tasıma, araba kiralama, yiyecekiçecek tedariki ve eglence veya dinlenme amacıyla yapılan bos zamanın degerlendirilmesine ilişkin sözlesmeler,
 5. g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara iliskin sözlesmeler,
 6. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına baslanan hizmetlere ilişkin sözlesmeler

  

MADDE 12 - UYUSMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Isbu Mesafeli Satıs Sözlesmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı’nca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldıgı ve ikametgahının bulundugu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen alt ve üst limitler dogrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

  

MADDE 13 - MALIN/HIZMETIN FIYATI

  

Malın pesin veya vadeli satıs fiyatı, siparis formunda yer almakla birlikte, siparis sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müsteriye gönderilen fatura içeriginde mevcut olan fiyattır. Kargo bedeli olması halinde faturada gösterilir.

 

MADDE 14 - MALIN/HIZMETIN KULLANIMINA YÖNELIK BILGILER

 

 Sözlesme konusu Ürünlerin, kullanım amacına uygun olarak; ürünün içinde yer alan kullanım kılavuzu; üzerinde yer alan kullanım talimatları, etiketleri ya da bildirim sahibi tarafından tarif edilen sekilde kullanılması gerekmektedir.

 

MADDE 15 – BILDIRIMLER VE DELIL SÖZLESMESI

 

Isbu Sözlesme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazısma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dısında, e-posta aracılıgıyla yapılacaktır. Alıcı, isbu Sözlesme’den dogabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttugu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, baglayıcı, kesin ve münhasır delil teskil edecegini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözlesmesi niteliginde oldugunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  

MADDE 16 - DIGER HÜKÜMLER

  

Bu sözlesmeden dogan bütün ihtilafların hallinde, Istanbul Avrupa Mahkemeleri ve Icra Daireleri münhasıran yetkilidir. Adres degisikligi diger tarafa en az onbes gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını dogurur. Taraflar, isbu sözlesme hükümlerini okuyarak ve Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmis ve yürürlüge girmistir.

 

MADDE 17 – YÜRÜRLÜK

  

17 (onyedi) maddeden ibaret bu Sözlesme, Taraflarca okunarak ……… tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, Taraflarca akdedilmis ve yürürlüge girmistir.

 

SATICI                                                                                                      ALICI

 

ALİSVERİSİUM SANAL MAĞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ:

 

Imzası:                                                                                                         Imzası:

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.